Jubileumfeest

Jubileumfeest HCF Nederland

HCF Nederland is opgericht op 21 november 1968 en viert donderdag 15 november 2018 haar 50-jarig bestaan.

Locatie: Bethabara, Van den Berglaan 79 in Voorthuizen

Ontvangst om 17.00 uur met koffie/thee en jubileumtaart. Vanaf deze plaats zullen wij ook de korte wandeling maken naar het Witte Huis, voorheen Rehoboth.

Bij terugkomst staat er een maaltijd klaar en zal de rest van het programma bestaan uit het ophalen van herinneringen aan de hand van foto’s en verhalen. Afsluiting rond 21.00 uur.

Graag aanmelden via de mail.

Inbreng wordt gewaardeerd! Heb je nog foto’s van vroeger of leuke anekdotes dan horen wij dit graag via kantoor@hcfnederland.nl

Nieuwe preek Zondag van de gezondheidszorg

De nieuwe preek voor de Zondag van de gezondheidszorg 2017 is weer op de website geplaatst.

Dit jaar vieren wij deze dag op zondag 15 oktober, wederom de derde zondag van oktober.

Naast de preek over het thema “Ik heb geen mens”, zijn er suggesties voor het verwerken en een persbericht.

Ochtend over kracht christelijke gemeenschap

Healthcare Christian Fellowship (HCF) Nederland houdt zaterdag 21 november in Barneveld een ontmoetingsochtend over het onderwijsprogramma ‘Community Health Evangelism’ (CHE), dat wereldwijd veelvuldig gebruikt wordt door kerken en christelijke organisaties. 

Filmpje: CHE promotievideo

Filmpje: CHE in Congo

Samen werken aan het oplossen van lokale noden vanuit een christelijke levensvisie. Dat is waar CHE voor staat. Door te bouwen aan hechte gemeenschappen en problemen te lijf te gaan veranderen levens en ervaren mensen wat de liefde van Jezus in de praktijk van alledag betekent, zo is de ervaring.

HCF Nederland, een organisatie van christenen vóór de gezondheidszorg, wil over het CHE in gesprek gaan tijdens de ochtend die wordt gehouden in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Els van Weelie-Nijman werkt momenteel als trainer/coach voor CHE in Zuid-Afrika en Nederland en is spreekster tijdens deze ochtend. Zij zal ingaan op alle ‘ins en outs’ van het onderwijsprogramma en is beschikbaar voor vragen.

HCF Nederland is een organisatie die christenen in de zorg inspireren en toerusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk. Samen met HCF Internationaal werken zij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden. Geïnteresseerden voor de ontmoetingsochtend kunnen zich hier aanmelden. Aansluitend heeft een lunch plaats. De kosten voor de bijeenkomst bedragen 30 euro (graag contant afrekenen ter plekke).

PROGRAMMA

  • 09.30 – Ontvangst met koffie
  • 09.45 – Welkom  
  • 10.00 – Kennismaken en verwachtingen
  • 10.30 – Inleiding CHE programma
  • 10.50 –  Wereldbeeld en ontwikkeling
  • 11.30 – Noodhulp en ontwikkeling vergelijken
  • 12.20 – De noodzaak van CHE
  • 12.55 – Vragen?
  • 13.00 –  Afsluiting met aansluitend lunch

Middagsymposium – Introductie Internationale Beroepscode

Als professional in de zorg krijg je regelmatig te maken met lastige situaties en dilemma’s. Bijvoorbeeld omdat een cliënt iets van je verwacht dat tegen je gevoel in gaat. Of omdat je schaarse middelen en tijd moet verdelen. Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarbij het niet vast staat wat je moet doen. Er wordt in dat geval een groot beroep op jouw professionaliteit gedaan. Maar wat is dat dan, professionaliteit? Dat is geen vraag die makkelijk te beantwoorden is. Wel zijn er allerlei hulpmiddelen om je hierbij te helpen. Eén van die hulpmiddelen is de beroepscode. Een document waarin de ethische uitgangspunten voor jouw beroepsuitoefening beschreven staan.

Tot nu toe waren er vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is nu verleden tijd! Abvakabo FNV, CGMV, CNV Zorg en Welzijn, HCF Nederland, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en V&VN – zeven toonaangevende partijen voor verpleegkundigen en verzorgenden – hebben de handen ineen geslagen om te komen tot één beroepscode voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Eén beroepscode als sleutel tot een goede beroepsuitoefening.

Op donderdag 8 januari 2015 wordt deze nieuwe beroepscode gepresenteerd tijdens een middagsymposium in Zeist. Daarvoor nodigen wij je van harte uit. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.
Er zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan want vol = vol.
Aanmelden is mogelijk tot 15 december.

Programma
13.30uur: Ontvangst met koffie/thee
14.00uur: Welkom
14.10uur: Inleiding door Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer (CNO)
14.50uur: Officiële oplevering van de beroepscode
15.10uur: Interactieve sessie met ethische casus
15.15uur: Pauze
15.45uur: Vervolg interactieve sessie
16.30uur: Afsluiting door de dagvoorzitter
16.45uur: Hapje en drankje

Locatie
PGGM
Noordweg Noord 150
3704 JG Zeist

Verhuizing kantoor HCF Nederland

Het kantoor van HCF Nederland zal nog tot 31 mei 2014 gevestigd zijn in Putten. Per 1 juni zijn wij nog steeds per post, telefonisch of per mail bereikbaar.

Ons postadres is: Postbus 68, 3780 BB Voorthuizen

E-mailadres:  kantoor@hcfnederland.nl

Telefoonnummer: (0342) 47 13 14