Cursussen

Overzicht van cursussen die op aanvraag gegeven worden:

Saline Process

Cursusdag om gezondheidszorgwerkers toe te rusten en te stimuleren hun geloof te integreren in hun werk.

Gezonden om te zorgen

Een basiscursus, m.n. bedoeld voor nieuwe kringen. Deze cursus is gericht op het bouwen van Gods koninkrijk in de gezondheidszorg. De deelnemers van deze cursus worden erop getraind om de Grote Opdracht uit Mattheus 28:19-20 praktisch in te vullen en uit te voeren. De cursus bespreekt onderwerpen gericht op gebed, evangelisatie en discipelschap.

Euthanasie

Een blijvend en actueel onderwerp, speciaal voor hen die er in de praktijk van alle dag mee te maken hebben. Een cursus waarin gekeken wordt naar de achtergronden en de problematiek, maar ook wat de Bijbel over dit onderwerp zegt.

Hulpverlening rondom het levenseinde

Wat doe je als verpleegkundige of als specialist wanneer een patiënt gaat sterven? Wat kun je nog doen voor de patiënt, voor de nabestaanden? Wat kun je als christen in dit proces betekenen? Een cursus met praktische handreikingen vanuit een bijbels perspectief.

Rouwverwerking

Als de patiënt is overleden, is de eerste zorg gericht op de nabestaanden. Welke rol speelt je christen-zijn in deze nazorg? Een cursus gericht om hen die achterblijven te ondersteunen. Er is een cursus Rouwverwerking specifiek gericht op kinderen en tieners beschikbaar.

Houvast

Evangelisatiecursus. Deze cursus legt uit hoe een christenwerker in de gezondheidszorg getuige kan zijn en het evangelie handen en voeten kan geven.