Ochtend over kracht christelijke gemeenschap

Healthcare Christian Fellowship (HCF) Nederland houdt zaterdag 21 november in Barneveld een ontmoetingsochtend over het onderwijsprogramma ‘Community Health Evangelism’ (CHE), dat wereldwijd veelvuldig gebruikt wordt door kerken en christelijke organisaties. 

Filmpje: CHE promotievideo

Filmpje: CHE in Congo

Samen werken aan het oplossen van lokale noden vanuit een christelijke levensvisie. Dat is waar CHE voor staat. Door te bouwen aan hechte gemeenschappen en problemen te lijf te gaan veranderen levens en ervaren mensen wat de liefde van Jezus in de praktijk van alledag betekent, zo is de ervaring.

HCF Nederland, een organisatie van christenen vóór de gezondheidszorg, wil over het CHE in gesprek gaan tijdens de ochtend die wordt gehouden in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Els van Weelie-Nijman werkt momenteel als trainer/coach voor CHE in Zuid-Afrika en Nederland en is spreekster tijdens deze ochtend. Zij zal ingaan op alle ‘ins en outs’ van het onderwijsprogramma en is beschikbaar voor vragen.

HCF Nederland is een organisatie die christenen in de zorg inspireren en toerusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk. Samen met HCF Internationaal werken zij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden. Geïnteresseerden voor de ontmoetingsochtend kunnen zich hier aanmelden. Aansluitend heeft een lunch plaats. De kosten voor de bijeenkomst bedragen 30 euro (graag contant afrekenen ter plekke).

PROGRAMMA

  • 09.30 – Ontvangst met koffie
  • 09.45 – Welkom  
  • 10.00 – Kennismaken en verwachtingen
  • 10.30 – Inleiding CHE programma
  • 10.50 –  Wereldbeeld en ontwikkeling
  • 11.30 – Noodhulp en ontwikkeling vergelijken
  • 12.20 – De noodzaak van CHE
  • 12.55 – Vragen?
  • 13.00 –  Afsluiting met aansluitend lunch