Omertijd

SHALOM

Bij leven en welzijn hoopt ds. Sjaak Maliepaard elke dag, op de website van uituwhand.nl, via een geluidsopname (+/- 4 min) een dag te delen uit het boekje ‘Omertijd’; een lofprijzing, schriftgedeelte, korte uitleg, verootmoediging, gebed en Psalm. Daarnaast wordt er elke dag een ander gebedspunt genoemd m.b.t. de gezondheidszorg. Ook zijn er enkele links naar liederen van Nederland zingt, de YoutTube meditatie van ds J. Douma van der Molen en enkele gedichten etc.

De Omertijd is de periode van 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. In de Omertijd heeft de Heere Jezus, na Zijn opstanding op de Paasmorgen Zich levend aan Zijn apostelen vertoond en heeft met hen over de dingen gesproken die het Koninkrijk van God betreffen. Reden genoeg dus om ons daarin te verdiepen.

De Omertijd is voor veel mensen onbekend. Het is één van de zeven Feesttijden van de Heere, genoemd in Leviticus 23. Een Omer is in de Bijbel een aanduiding van een inhoudsmaat, maar er wordt ook een bundel tarwe of gerst mee aangeduid, die bij de oogsttijd voor Gods aangezicht bewogen wordt, als teken dat hiermee de gehele oogst de Heere toebehoort. Zie Deuteronomium 24:19.
 
In al Zijn kinderen heeft de Heere, in Christus Jezus, zeven kernbehoeften gegeven. HCF Nederland heeft in het boekje ‘Een gezond geestelijk leven met de schijf van zeven’ al eerder aandacht gegeven aan de zeven kernbehoeften. In deze uitgave kijken wij naar de Omertijd, maar ook naar de andere Feesttijden van de Heere. Juist in die zeven Bijbelse Feesten komen die zeven kernbehoeften duidelijk naar voren.

Veel zegen toegewenst,

Ds. Sjaak Maliepaard
Wil je meer informatie over het aanvragen van het boek OMERTIJD dan kan dat via ons mailadres kantoor@hcfnederland.nl

OMERTIJD

Tijd van afhankelijkheid en bezinning voor de 50 dagen tussen pasen en pinksteren

Dit boekje wil jou helpen om de tijd na Pasen, waarin na 40 dagen Hemelvaart gevierd wordt en op de 50e dag Pinksteren, een waardevolle tijd te laten zijn. In dit ‘actieve’ bezinningsboekje zullen wij 7 weken lang elke dag stil staan bij een onderwerp passend bij de Omertijd. Elke dag is er een korte overdenking naar aanleiding van een Bijbeltekst, waarover wij jou een verdiepingsvraag stellen. Daarnaast is er ruimte voor verootmoediging, aanbidding, gebed, voorbede en liederen. In dit boekje is aansluiting gezocht bij de lofprijzing van de synagoge. En omdat wij, als Healthcare Christian Fellowship, het belangrijk vinden om naar de gehele mens te kijken, krijg je elke dag een advies/tip over bewegen.

Omertijd is een boekje voor iedereen die zich gedurende de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren wil bezinnen op zijn geestelijk en lichamelijke gezondheid.

Ds. Sjaak Maliepaard is al jaren betrokken bij het werk van HCF Nederland als bestuurslid en vervult nu de taak van voorzitter. Hij is parttime predikant en kunstschilder. Zijn werk en schilderijen getuigen van zijn liefde voor de God van Israël in Jeshua Hamasjiach, Jezus de Messias. Dat is in dit boekje zeker te merken.