Hulpverlening rondom het levenseinde

Wat doe je als verpleegkundige of als specialist wanneer een patiënt gaat sterven? Wat kun je nog doen voor de patiënt, voor de nabestaanden? Wat kun je als christen in dit proces betekenen? Een cursus met praktische handreikingen vanuit een bijbels perspectief.

Wij bieden de cursus Hulpverlening rondom het levenseinde nu ook via audio-opnames aan.
In vier lessen met een aantal audio-opnames per les worden de deelnemers meegenomen in een Christelijke visie rondom het levenseinde met praktische handvatten. Ieder kan het in eigen tempo en tijd volgen.

 Er is ook een cursusboek gratis te downloaden via de website Uit Uw Hand.

Ik heb deze cursus al meerdere keren in het verleden live gegeven maar nu in deze tijd leek het ons als Healthcare Christian Fellowship Nederland van groot belang dat mensen ook hierbij vanuit de Bijbel en in relatie met Christus en Zijn Geest geholpen kunnen worden.

Hartelijke groet van Ds Sjaak Maliepaard

Voorzitter HCF Nederland