HCF Week van Gebed 7-12 januari 2013

HCF Week van Gebed 7-12 januari 2013

De gebedsweek wordt in 2013 D.V. gehouden in Dublin, Ierland van 7-12 januari 2013.

We willen graag bidden voor de gezondheidszorg en de gezondheidszorgwerkers!

Bid u mee?

Healthcare Sunday 21 oktober 2012

Healthcare Sunday 21 oktober 2012

Waarom een speciale zondag voor de gezondheidszorg? Vanuit liefde tot Christus, Zijn bewogenheid voor de zieken en stervenden, vanuit liefde tot onze naaste en dank aan God!

In Nederland willen wij op de derde zondag van oktober 2012 een begin maken om Healthcare Sunday te vieren en het daarna jaarlijks op de derde zondag van oktober voortzetten.

Wij willen dan extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. (NBG)

Hieronder kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden:

Healthcare Sunday 21 oktober 2012

HCF Gebedsretraite 3-8 januari 2012

HCF Gebedsretraite 3-8 januari 2012

Verblijf: Dit jaar gaan wij naar België. We zullen samenkomen in ‘de Oude Abdij’, Drongenplein 26, 9031 Drongen (5km van Gent). http://www.oudeabdij.be Tel.: +32 9 226 52 26 ()‎

Tijden: Vanaf het diner 18.00uur op dinsdag 3 januari tot en met de lunch op zondag 8 januari. Registratie begint om 14.00uur op dinsdag 3 januari. Indien gewenst kan men langer aanblijven, bijvoorbeeld tot maandag 9 januari of zelfs langer indien het voor 1 december is aangegeven. De Abdij is gesloten op 2 januari omdat dit een vrije dag is in België.

Lees verder

17-23 februari 2012 – HCF conferentie en medische kamp Papua Nieuw Guinea

17-23 februari 2012 – HCF conferentie en medische kamp Papua Nieuw Guinea

De conferentie zal zijn van vrijdag 17 februari t/m 19 februari 2012 in Madang, PNG. De medische kamp zal van maandag 20 februari  t/m donderdag 23 februari 2012 plaatsvinden in ‘Rural Clinics’, Madang. Daar zullen zij dagelijks werken met de lokale bevolking in het dorp. Meer informatie kunt u vinden in de brochure. 

HCF PNG brochure 2012

 

 

 

International Saline 29 oktober in Lelystad

Logo

Beste lezer,

Namens Zorg & Gebed, een gebedskring van Flevolandse werkers in de gezondheidszorg, wil ik u/jou graag uitnodigen voor een cursus International Saline in Atolplaza te Lelystad.

Deze cursusdag met als thema ‘Hoe integreer ik mijn geloof in mijn werk?’ is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg.

Over de cursus:
“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geloof een groot effect heeft op het omgaan met ziekte en betere resultaten van verschillende behandelingen geeft. Veel patiënten ervaren een spirituele dimensie in hun ziektebeleving en staan open voor een gesprek over geestelijke zaken.
De cursus laat zien, hoe mensen die zich aan onze zorg toevertrouwen, anders en soms beter behandeld kunnen worden. Gesproken wordt over de relatie tussen geloof en gezondheid, hoe je dit als christen ter sprake kunt brengen in de contacten die je hebt met patiënten en welke mogelijkheden er zijn om woorden van hoop door te geven.
In 5 hoofdstukken, afgewisseld door casuïstiek en groepsdiscussies krijgt u praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk. “

Verder zou het fijn zijn als u deze link doorstuurde naar uw kennissen die werkzaam/geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg (inclusief bejaardenzorg, thuiszorg e.d.)!

Voor meer informatie/aanmelding:

website: www.zg.ichtusweb.nl

e-mail: zorgengebed@ichtusweb.nl

telefoon: 0320-282048 (Jannie)

We zien u/jou graag op 29 oktober in Lelystad!