Over HCF

Geschiedenis HCF

Opgericht door Francis Grim in de periode dat hij op bezoek ging bij zijn vader in het ziekenhuis. Hij zag dat de aandacht voor de patiënt gericht was op de lichamelijke zorg, maar de geestelijke zorg werd grotendeels genegeerd. Nadat zijn vader kwam te overlijden op de kerstavond van 1936 werd HCF geboren.

Geraakt door het gebrek aan geestelijke zorg begon Francis Grim een kleine groep verpleegsters te onderwijzen in het geven van geestelijke zorg. Dit groeide uit tot een wereldwijde organisatie genoemd Hospital Christian Fellowship en nu beter bekend als Healthcare Christian Fellowship.

Vanaf 1951 begon Francis Grim als pionier de wereld te veroveren voor Gods koninkrijk in de gezondheidszorg. In het begin voerden de reizen hem naar Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Vanaf de jaren ’60 werden Azië, Oceanië, Latijns-Amerika, de Caribische eilanden, de Verenigde Staten en Canada aan de lijst toegevoegd.

Gevolg was een wereldwijde organisatie verdeeld over meer dan 80 landen. En in meer dan 30 andere landen is HCF aan het werk in een begin stadium. Het hoofdkantoor van HCF Internationaal is gelokaliseerd in Benoni, Zuid-Afrika.

HCF Nederland is opgericht op 21 november 1968. Het werk groeide stap voor stap door een groep toegewijde christenen in de gezondheidszorg.

Het feit dat HCF bestaat, is levend bewijs van een levende God en dat Zijn liefde voor de zieken onveranderlijk blijft.

Missie en Visie HCF Nederland

HCF Visie: Door Gods genade alleen zal HCF een gebedsgetrouwe, evangeliserende organisatie zijn van mensen met een passie voor God die bereid zijn Gods boodschap uit te dragen in de gezondheidszorg.

HCF Missie: Christenen in de zorg inspireren en toerusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

 

Medewerkers en bestuur

Voorzitter

ds. Sjaak Maliepaard

 

Secretaris

drs  Chris Steyn

 

Penningmeester/PR

Mevr. Delize McConnell – Steyn

Aanmelden als vrijwilliger/ bestuurslid

Wilt u ons team versterken dan kunt u contact opnemen via de mail – kantoor@hcfnederland.nl of telefonisch +31652688109

Signaal

Bent u geïnteresseerd in het werk van HCF Nederland en wilt u graag ons contactblad SIGNAAL ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar kantoor@hcfnederland.nl 

U kunt dan aangeven of u de Signaal per email wilt ontvangen.