Inspiratiemiddag 12 juni

Met deze middag willen wij christen zorgprofessionals inspireren en handvatten bieden over de vraag hoe zij het professional en christen zijn in hun werk kunnen combineren. Het programma richt zich primair op verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, SPH-ers, docenten en bestuurders en managers in de sector zorg en welzijn.

Deze middag wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van de publicatie Zichtbaar in zorg: zorgprofessionals over geloof en werk. In deze publicatie komen christen zorgprofessionals aan het woord over de vraag hoe zij christen zijn in hun werk. Deze persoonlijke portretten dienen als voorbeeld en ter inspiratie voor christen werkers een geeft antwoorden op de vraag hoe je vorm en inhoud kunt geven aan je geloof in je werk. Het materiaal kan gebruikt worden voor persoonlijke reflectie en voor onderwijsdoeleinden. Deelnemers aan deze middag ontvangt u een exemplaar.

Tijdens deze middag zullen de volgende sprekers optreden:

  • Stefan Paas, hoogleraar over christen zijn een seculiere werkcontext
  • Esmee Wiegman, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) over de vraag wat patiënten verwachten van christen zorgprofessionals
  • Bram Rebergen, voorzitter Raad van Bestuur van Stichting De Boei, centrum voor welzijn en hulpverlening te Bunschoten over christen zijn vanuit het perspectief van de zorgprofessional zelf

Daarnaast wordt het thema verder uitgewerkt in de volgende workshops:

–          Workshop: Spiegelen; reflectie op christelijke rolmodellen met Bartine Agteresch, wijkverpleegkundige Zorgaccent Thuiszorg Rijssen

–          Workshop: Spiegelen reflectie op christelijke rolmodellen met Matthea Zeilstra, jeugdreclasseringswerker, William Schrikker Groep Rotterdam

–          Workshop: Werken aan je persoonlijke moraal, hoe doe je dat? door Nicolien de Jong, docent psychologie Christelijke Hogeschool Ede

–          Workshop: Profiel van de christen zorgprofessional en de context waarin hij/zij werkt, resultaten van een onderzoek, door Bart Cusveller en René van Leeuwen  lectoren Christelijke Hogeschool Ede en Gereformeerde Hogeschool Zwolle

–          Workshop: Op het kruispunt van professie en diaconaat door Jeanette Slendebroek-Meints, lectoraat Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool.

 

De kosten voor deelname aan deze middag bedragen € 75,- . Studenten kunnen inschrijven voor € 35,-) Bij de prijs is in begrepen de ontvangst van de publicatie Zichtbaar in zorg, bestaande uit een boek en een dvd.

De middag vindt plaats in het Gebouw van de Gereformeerde Hogeschool, Grasdorpstraat 2 te Zwolle. Het programma duurt van 13.00 – 17.00 uur.

U kunt zich aanmelden voor deze middag via de website van de Gereformeerde Hogeschool: www.gh.nl of via emailadres: jfaber@gh.nl

Deze middag wordt georganiseerd door de lectoraten Verpleegkundige Beroepsethiek en Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede en het lectoraat Zorg en Zingeving van de Gereformeerde Hogeschool.

Flyer Inspiratiemiddag 12 juni 2014