Gezonden om te zorgen

Een basiscursus, m.n. bedoeld voor nieuwe kringen. Deze cursus is gericht op het bouwen van Gods koninkrijk in de gezondheidszorg. De deelnemers van deze cursus worden erop getraind om de Grote Opdracht uit Mattheus 28:19-20 praktisch in te vullen en uit te voeren. De cursus bespreekt onderwerpen gericht op gebed, evangelisatie en discipelschap.