ANBI

Naam instelling

Stichting Hospital Christian Fellowship Nederland

RSIN/fiscaal nummer

RSIN: 802024907

KvK 41027825

Contactgegevens

Ons postadres is: Postbus 68, 3780 BB Voorthuizen

Emailadres: kantoor@hcfnederland.nl

Telefoonnummer: (0342) 47 13 14

Doelstelling

HCF Visie: Door Gods genade alleen zal HCF een gebedsgetrouwe, evangeliserende organisatie zijn van mensen met een passie voor God die bereid zijn Gods boodschap uit te dragen in de gezondheidszorg.

HCF Missie : Christenen in de zorg inspireren en toerusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk

Beleidsplan

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bestuurssamenstelling

Voorzitter ds. Sjaak Maliepaard

Secretaris Mevr. Theodora Bouwman

Penningmeester Mevr. Delize McConnell – Steyn

Beloningsbeleid

Bestuursleden/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Financiële verantwoording

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020