Beleidsplan 2012

Beleidsplan HCF Nederland 2012

Doelstelling: zoals vermeld in de statuten.

Werkzaamheden:

Kerngebied Welk resultaat moet behaald worden Activiteit
Communicatie via Signaal Optimaliseren van ons bediening aan Signaal-lezers met het gevolg dat ze geïnformeerd, geïnspireerd worden en meebidden voor de bediening. 2 x Signaal
Int. Saline bediening Mobiliseren en uitbouwen van NL talige saline community zodat we 50 nieuwe mensen toegerust zijn om getuigen te zijn op de werkvloer. 3 x Int. Saline cursussen
Gezamenlijke bijeenkomst Mensen bekend maken met de plaats van geloof in zorg. Mensen bekend maken met HCF NL en de cursussen die wij aanbieden. Bijdragen aan de organisatie van het congres Geloof in zorg d.m.v. een stand en een workshop Int. Saline.
HCF bijeenkomst HCF leden en gezondheidszorgwerkers toerusten en inspireren. Voorjaarsbijeenkomst met als thema ‘Holotelistic Healthcare’.
Healthcare Sunday/ zondag van de gezondheidszorg De band tussen de kerk en de gezondheidszorg versterken. Zondag van de gezondheidszorg organiseren in verschillende gemeentes.
Projectmatige fondswerving Via signaal motiveren we onze achterban om verschillende HCF  projecten gericht en volledig te ondersteunen. Onderdeel van Signaal.
Gebedswerk Verzamelde gebedsverzoeken worden gehanteerd in gebed. Wekelijkse gebedsbijeenkomsten.Europese gebedsweek België.

 

Implementatie beleidsplan gedurende januari – december 2012

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen