Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2014

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Veldstraat 7 B

(tot 31 mei 2014)       3881 JW Putten

Vestigingsplaats         : Wildzoom 143

(per 1 juni 2014)        3772 SP Barneveld

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

 

Bestuursleden

Dhr. J. Maliepaard     : Voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2014 twee keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal), waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari hebben een aantal leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek van HCF in Zweden.

Wij hebben een project opgezet ‘van Pasen naar Pinksteren’ die wij in 2015 aan gemeenten willen aanbieden.

De derde zondag van oktober, 19 oktober 2014, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij hebben op het ROC in Groningen een International Saline training georganiseerd voor studenten op 18 juni. International Saline: een cursus waarmee wij onze doelgroep toerusten op welke manier zij christen kunnen zijn in hun werkomgeving.

Dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan het congres ‘Geloof in zorg’ op 3 oktober in Doorn.

Wij hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgende in samenwerking met Abvakabo FNV, CGMV, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en V&VN. De presentatie van de beroepscode zal plaatsvinden op 8 januari 2015.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.