Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2015

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Wildzoom 143

                                    3772 SP Barneveld

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

 

Bestuursleden

Dhr. J. Maliepaard     : Voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2015 vier keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal), waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari hebben een aantal leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek van HCF in Novi Sad, Servië.

Op donderdag 8 januari 2015 werd de nieuwe beroepscode gepresenteerd tijdens een middagsymposium in Zeist. Wij hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgende in samenwerking met Abvakabo FNV, CGMV, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en V&VN.

Wij hebben verschillende Saline Process trainingen georganiseerd:

31 januari 2015 – Saline Process training, Voorthuizen

9 en 23 april 2015 – Saline Process training op 2 donderdagavonden, Apeldoorn

18 april 2015 – Saline Process training, Urk

15, 22 en 29 april – Saline Process training op 3 woensdagavonden, Alkmaar

Saline Process: een cursus waarmee wij onze doelgroep toerusten op welke manier zij christen kunnen zijn in hun werkomgeving.

Op zaterdag 21 november heeft HCF in Barneveld een ontmoetingsochtend over het onderwijsprogramma ‘Community Health Evangelism’ (CHE) georganiseerd, dat wereldwijd veelvuldig gebruikt wordt door kerken en christelijke organisaties.

De derde zondag van oktober, 18 oktober 2015, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij hebben deelgenomen aan de Global Prayer Summit, 21 tot 26 september 2015, Wales.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan

Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.