Beleidsplan 2020

Beleidsplan HCF Nederland 2020

Doelstelling: zoals vermeld in de statuten.

Werkzaamheden:

Kerngebied Welk resultaat moet behaald worden Activiteit
Communicatie via Signaal Optimaliseren van ons bediening aan Signaal-lezers met het gevolg dat ze geïnformeerd, geïnspireerd worden en meebidden voor de bediening. 2 x Signaal
Medical Outreach Team Organisatie medical outreaches naar Griekenland in 2020. Organisatie medical outreaches 3 tot 4 keer per jaar. Door Covid-19 niet mogelijk geweest.
Healthcare Sunday/ zondag van de gezondheidszorg De band tussen de kerk en de gezondheidszorg versterken. Zondag van de gezondheidszorg organiseren in verschillende gemeentes.
Projectmatige fondswerving Via signaal motiveren we onze achterban om verschillende HCF  projecten gericht en volledig te ondersteunen. Onderdeel van Signaal.
Gebedswerk Verzamelde gebedsverzoeken worden gehanteerd in gebed. Wekelijkse gebedsbijeenkomsten. Europese gebedsweek Israël.
Partner met Wijbidden.nl

Implementatie beleidsplan gedurende januari – december 2020

  • Fondsen worden beheerd zoals altijd:
  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen
  • Het bestuur heeft een risico-inventarisatie gemaakt. Als belangrijkste risico wordt onderkend het wegvallen van donateurs. De afgelopen jaren zijn de donaties en giften gelukkig op peil gebleven. Verder worden geen belangrijke risico’s of onzekerheden onderkend.