Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2017

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Wildzoom 143

                                    3772 SP Barneveld

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

Bestuursleden

Dhr. J. Maliepaard     : Voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2017 twee keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal) en het boekje ‘Omertijd’, waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari hebben een aantal leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek in Ashburnham Place, Essex in Engeland.

De derde zondag van oktober, 15 oktober 2017, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij zijn druk bezig geweest met het Medical Outreach Team (MOT) om ons voor te bereiden op de Medical Outreaches naar Athene, Griekenland in 2018.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan

Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.