Nieuwe beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden

Praat mee over jouw nieuwe beroepscode

De drie beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden gaan samen in één beroepscode. Rond de zomer kunnen verpleegkundigen en verzorgenden hun mening geven over het concept van deze nieuwe gezamenlijke beroepscode. Heb je nu al punten die je opgenomen wilt hebben in de beroepscode, mail deze dan naar kantoor@hcfnederland.nl

HCF Nederland werkt op dit moment samen met andere organisaties, die een beroepscode hebben, aan een gezamenlijke en geactualiseerde beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. De nieuwe beroepscode verschijnt waarschijnlijk eind 2014.

Van drie beroepscodes naar één gezamenlijke

Nederland kent nu drie beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden: een van V&VN en NU’91, een van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak en een christelijke beroepscode van RMU, HCF en CGMV. Deze beroepscodes beschrijven alle drie de waarden en normen van de beroepsgroep. Zij bieden verpleegkundigen en verzorgenden ondersteuning om bij de uitoefening van hun beroep te handelen volgens die waarden en normen.

Het is belangrijk dat de beschrijving eenduidig is en dat er voor beide beroepsgroepen één beroepscode is. Daarom hebben de betrokken organisaties het initiatief genomen de bestaande codes samen te voegen tot één beroepscode en deze tegelijkertijd te actualiseren. Daarnaast kunnen de verschillende organisaties specifieke handreikingen bij de code maken gericht op de eigen doelgroep en/of op de uitwerking van bepaalde onderwerpen.

Achterbanraadpleging

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen hun mening geven over het concept van de nieuwe gezamenlijke beroepscode. Rond de zomer vindt een achterbanraadpleging plaats. Volg de berichten op onze website voor de aankondiging van deze achterplanraadpleging.

Mail alvast je suggesties

Misschien zijn er punten, die volgens jou zeker in de nieuwe gezamenlijke beroepscode opgenomen moeten worden. Je hoeft dan niet te wachten tot de achterbanraadpleging. Mail die punten vast aan: kantoor@hcfnederland.nl