Saline Solution in Servië

Saline Solution Servië

 

Oftewel de zoutoplossing, gegeven op de Balkan in september j. l..

Is het zout wel goed verdeeld in onze levens? Is het niet meer zichtbaar in onze vezels, of zijn daar ophopingen. Plaatsen waar dat zout nog niet is doorgedrongen? Na afloop van de cursus kwam Gabór er achter dat dit laatste het geval was. Op de vrije expressie avond beeldde jongeren uit, hoe of ze met niet goed gezinde naties omgingen. Soms is dit niet op een goede manier verwerkt en wordt het niet gezien als zonde.

 Zo zien we dat deze cursus van groot belang is en ruimte nodig heeft. Deze cursus werd dit keer gegeven door Gabór, Alet, Klara en mensen uit de zaal, met woorden en toneelspel.

De cursus werd in Niš; Servië gegeven, het was een HCF-conferentie en werd vervolgd met een andere medische conferentie van de organisatie ICMDA. De deelnemers kwamen uit Albanië, Bulgarije, Roemenië, Servië, Hongarije, Kroatië.

 

Het was goed om Alet aan het werk te zien, met haar strategische visionaire natuur.

En dit heeft geleid tot nieuwe afspraken om deze cursus te geven.

 ===-===-===

Het werken in de gezondheidszorg is een bevoorrechte positie, het geef je mogelijkheden om als getuige van Christus te werken, de liefde van God te tonen, door nederig van hart en respectvol de patiënt te benaderen.

Voor de patiënt is er de mogelijkheid om Jezus te zien, terwijl zij met bekwaamheid, inleving en respect behandeld worden.

Daarvoor is de cursus International Saline ontwikkeld:

Visie:                     Vervullen de grote opdracht.
Boodschap:         Toerusting van christenen in de zorg
Prioriteit:             Altijd bidden.
Evangelie trainingen: International Saline  bijvoorbeeld.

Gods belofte;Amos 9: 13, Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren.