Zondag van de gezondheidszorg 2013

Op 21 oktober 2012 is er, voor het eerst in Nederland, de zondag van de gezondheidszorg gevierd. Enkele kerken hebben hier aandacht aan besteed en wij bidden dat dit elk jaar verder mag groeien.

Op zondag 20 oktober 2013 zal de volgende zondag van de gezondheidszorg gevierd worden. Schrijf het alvast in uw agenda!

Weet u niet of hier in uw gemeente aandacht wordt besteed? Neem initiatief en vraag aan uw scriba of predikant of er al plannen zijn hier aandacht aan te besteden. Mogelijk kunt u hen stimuleren dit te doen of heeft u zelf een creatief idee.

Zie voor meer informatie de pagina Healthcare Sunday.