Korte impressie van congres ‘Geloof in Zorg’

Korte impressie van congres ‘Geloof in Zorg’

In navolging van een soortgelijk congres in Duitsland, 2 jaar geleden, is er op 27 en 28 oktober 2010 in Houten het congres ‘Geloof in Zorg gehouden. Voor 450 christenen betrokken bij het werk in de gezondheidszorg was er een gevarieerd programma. Gospelzang, 6 gezamenlijke lezingen en verscheidene workshops in kleinere groepen. Tijdens de koffiepauzes en maaltijden was er de gelegenheid om te netwerken. Dat betekende veel tijd van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Op de eerste avond was er een amusante en tegelijk indrukwekkende verdieping verzorgd door Otto de Bruine. Na 51 dagen in coma te hebben gelegen is hij mede door gebed nu zodanig genezen, dat hij ons heel helder en eerlijk over zijn eigen ervaringen met de gezondheidszorg en over zijn huidige geloofsleven kon vertellen.

Vanuit HCF Nederland waren enkele bestuursleden en een aantal leden van de HCF-groepen uit Lelystad en Apeldoorn aanwezig. We hadden op de informatiemarkt onze eigen HCF informatiestand, die druk werd bezocht. Daarbij bleek dat we in het volgend jaar zeker nog meer aan onze naamsbekendheid mogen doen. De reacties varieerde van ‘Ik heb nog nooit van HCF gehoord’ tot ’Ik wist niet dat HCF nog bestond?!’

Er was grote belangstelling voor de workshop over de International Saline cursus die Alet Uittenbogaard van HCF samen met Jan van Dijken van CMF verzorgde. Hun heldere inleiding werd gevolgd door een levendige discussie met de 75 deelnemers van deze workshop. Een tiental deelnemers melde zich aan voor de eerstvolgende training op 29 januari 2011 in Harderwijk.

Het is onmogelijk om een totaal verslag van het congres te doen. Op de website www.geloofinzorg.nl vindt u het volledige programma en zullen er samenvattingen van de lezingen en workshops worden geplaatst. De organisatoren zijn erin geslaagd om het thema te belichten vanuit de politiek, de gezondheidsinstellingen, de werkvloer en vanuit verschillende stromingen in het Christelijke geloof. Daarbij werd steeds benadrukt, dat we voor een goede gezondheidszorg de bewogenheid van de barmhartige Samaritaan als voorbeeld mogen houden! Er werd niet voorbij gegaan aan het feit, dat er door vele bedreigingen zoals financiën, de vergrijzing en werkdruk steeds hogere eisen aan de hulpverleners worden gesteld. In dit congres werd iedereen enorm bemoedigd, door zich te realiseren, dat we altijd op enorme steun vanuit ons geloof in de almachtige God mogen rekenen!

Het zeer geslaagde congres ‘Geloof in zorg’ zal ook een vervolg krijgen.

In 2011 is de nieuwe datum zaterdag 8 oktober 2011. In 2012 zal het wederom 2 dagen bestrijken: vrijdag en zaterdag 5 en 6 oktober 2012.

Voor meer informatie zie de website www.geloofinzorg.nl

Guus Keilman,

voorzitter HCF Nederland