Ontmoetingsdag HCF Nederland

zaterdag 7 november 2009

Zorgen voor een goede zorg

 

Voor alle HCF vrienden, kringleden en sponsoren van onze zendelingen.

Locatie is dit jaar de voortgezette Gereformeerde Kerk Garderen, Speulderbosweg 2,

3886 AP te Garderen. Telefoon (0577) 460709.

Kosten voor deze dag bestaat uit een vrijwillige bijdrage.

 

Programma

Ontvangst met koffie en thee…………………………………………………….. 09.30 – 10.00

Opening door Guus Keilman……………………………………………………….. 10.00 – 10.15

Voorzitter HCF Nederland

Lezing van Mevr. Louis Ho*……………………………………………………….. 10.15 – 11.00

‘Hoe zorgen we voor goede gezondheidszorg… voor alle Medelanders?’

Koffie en thee ……………………………………………………………………… 11.00 – 11.15

Discussie…………………………………………………………………………….. 11.15 – 11.45

Inleiding ………………………………………………………………………………. 11.45 – 12.30

‘Opzet van de International Saline cursussen.’

Lunch met soep en broodjes………………………………………………………. 12.30 – 13.30

Korte ontmoeting met HCF zendelingen………………………………………….. 13.30 – 14.00

Chris Delameillieure

Overdenking en afsluiting door Ds. Sj. Maliepaard……………………………… 14.00 – 14.30

 

* Mevr. Louise Ho

Na vele jaren verblijf in het buitenland o.a. Maleisië en Amerika is Louise Ho thans als docente Missiologie verbonden aan de Azusa Theologische Hogeschool in Amsterdam. Daarnaast is zij lid van het stichtingsbestuur van de OWZ (Opdracht tot Wereldzending) verbonden met de EZA en VPE. Louise geeft regelmatig lezingen voor en over zendelingen en over de relatie tussen christenen en andere gelovigen, met name moslims.

Op 7 november zal zij vanuit haar rijke ervaring spreken over de vraag: ‘Hoe zorgen we voor een goede gezondheidszorg… voor alle Medelanders?’

 

Wij waarderen het als u laat weten of u aanwezig kunt zijn op deze dag, dit kan via de mail naar kantoor@hcfnederland.nl en via de telefoon (0342) 471314 op de dinsdag en donderdag.