Healthcare Sunday 21 oktober 2012

Healthcare Sunday 21 oktober 2012

Waarom een speciale zondag voor de gezondheidszorg? Vanuit liefde tot Christus, Zijn bewogenheid voor de zieken en stervenden, vanuit liefde tot onze naaste en dank aan God!

In Nederland willen wij op de derde zondag van oktober 2012 een begin maken om Healthcare Sunday te vieren en het daarna jaarlijks op de derde zondag van oktober voortzetten.

Wij willen dan extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. (NBG)

Hieronder kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden:

Healthcare Sunday 21 oktober 2012