Geloven in (de) zorg!

Geloof in zorg!
Woensdag 27 en donderdag 28 oktober 2010 Voor het eerst werken verschillende christelijke organisaties samen aan een congres voor christenen in de gezondheidszorg. Er werd bewust gekozen voor het thema: ‘Geloof in zorg!’ Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat christenen wel degelijk een bijdrage te leveren hebben. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken toegelicht. Het congres bestaat uit twee dagen gevuld met sprekers, workshops en een speciaal avondprogramma verzorgd door Otto de Bruijne en Rita Renema. Een greep uit de sprekers zijn o.a. dr. Dirk Jan Bakker, chirurg n.p. en oud medisch-directeur AMC, Paul Lieverse, anesthesioloog, prof.dr. Cor Spreeuwenberg, Emeritus hoogleraar integratie chronische zorg, Universiteit van Maastricht en Alet Uittenbogaard (HCF).
Voor meer informatie kunt terecht op de website
www.geloofinzorg.nl U kunt zich ook via deze site aanmelden voor het congres.