verslagen – Zondag voor de gezondheidszorg 2012

Op 21 oktober 2012 is er voor het eerst in Nederland de zondag voor de gezondheidszorg gevierd. Enkele kerken hebben hier aandacht aan besteed en wij bidden dat dit elk jaar verder mag groeien. Wij hebben uit enkele landen een kort verslag ontvangen waarin zij vertellen over hun ervaringen met Healthcare Sunday.

Op zondag 20 oktober 2013 zal de volgende zondag voor de gezondheidszorg gevierd worden. Schrijf het alvast in uw agenda!

Nederland – In de NGK te Voorthuizen/Barneveld werden er voor de kerkdienst bedankkaartjes uitgedeeld met gebedspunten. De preek ging over het lijden van zieken. Tijdens de dienst was er ook de gelegenheid om te vertellen over wat de zondag van de gezondheidszorg inhield en was er aandacht voor de gezondheidszorgwerkers. Na de dienst was er een traktatie om iedereen te bedanken die in de gezondheidszorg werkt of betrokken is.

Engeland – Margaret Walker schrijft, in mijn kerk hebben wij gebedspunten op de stoelen gelegd voor Healthcare Sunday (HCS), zoals voor verschillende onderwerpen o.a. euthanasie, ouderenzorg, kinderdagopvang etc. Tijdens de kerkdienst baden wij in groepen van 3 voor deze punten. Wij hebben sketches opgevoerd over een bezoek aan de dokter, waarbij de dokter geduldig naar de patiënt luistert en daarna uitleg geeft over spirituele recepten zoals het lezen van passende Bijbelverzen voor het slapen gaan als iemand moeite heeft om te slapen of Bijbelverzen ter bemoediging voor mensen met eenzaamheid.

Ierland – Irene verteld dat zij reeds 3 jaar met een HCF-groep een HCS kerkdienst organiseert in hun plaatselijke ziekenhuis. Het vond plaats in het kerkje in het ziekenhuis samen met de geestelijke verzorgers van het ziekenhuis. Elk jaar hebben zij een andere spreker en verschillende medewerkers doen mee. Zij zingen, vertellen hun getuigenis en lezen uit de bijbel. Elk jaar kwamen minstens 3 mensen tot geloof. In Ierland wordt er ook een kerkdienst op de radio georganiseerd voor het ziekenhuis op Healthcare Sunday.

Denemarken – Vorig jaar hebben zij voor het eerst HCS georganiseerd. Zij hebben flyers verstuurd naar kerken, HCF-leden en andere organisaties, ook via de mail. Zij hebben een artikel geschreven in een christelijke nieuwsblad over HCS en de betrokkenheid in andere landen. Ongeveer 30 mensen waren betrokken in gebed en zij hebben van 2 kerken feedback ontvangen die HCS hebben meegevierd.

Finland – Voor vorig jaar hielden zij hun eigen HCS zonder te weten dat het elders in de wereld ook werd georganiseerd. Zo werd er in een Lutherse kerk gebeden tijdens de dienst voor HCS en nadien bleven er 70 mensen voor de koffie om te spreken over hun werk in de gezondheidszorg.

Noorwegen – Zij hebben alle informatie vertaald en aangepast zodat zij het in hun HCF magazine konden gebruiken en op hun website zodat mensen het konden downloaden. Eén kerk meld dat het hun doel is geworden om HCS op de agenda te krijgen van de kerken, zodat er op die dag specifiek voor de gezondheidszorg gebeden zal worden.

Servië – In Novi Sad werden de kerken benaderd en hebben zij van enkele gehoord dat zij hebben deelgenomen aan HCS. Eén kerk heeft HCS gevierd met aansluitend 40 dagen van gebed en vasten. HCS heeft een verpleegster geïnspireerd om in een Kinderziekenhuis een toneelstuk op te voeren met kerst en cadeaus uit te delen aan de kinderen. HCF wil de kerken in Novi Sad volgend jaar weer benaderen om voort te bouwen op wat er dit jaar is gebeurd.

Zwitserland – In Zwitserland vieren ze sinds 1939 op de eerste zondag van maart een seculiere zondag van de zieken. Vorig jaar haakte HCF Zwitserland hier op in door een 24 uurs gebedsketen te organiseren op die dag. Een aantal kerken hebben ook deelgenomen en zij zijn vastberaden hier mee door te gaan.