Update Athene

Geachte geïnteresseerden in deelname aan een Medical Outreach Athene 2018

Shalom in Jezus naam

Bij deze willen we u nader informeren over onze vorderingen tot nu toe.

Wij hebben na onze vorige update voor ons gevoel niet stil gezeten. De Heere heeft ons stap voor stap geleid en wat zich nu aftekent, geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. Er is onder andere via skype intensief overleg geweest tussen ons team en twee van onze contactpersonen ter plaatse. Hun namen zijn Sahar en Rajai. Wij danken de Heere voor Zijn leiding de afgelopen tijd. Het verraste ons hoe Hij, als wij dachten dat er deuren dicht gingen, weer andere voor ons opende.

Twee MOT’s voor Athene

In overleg met Sahar, die naar ons inzicht een zeer goed overzicht heeft van wat er ter plaatse gebeurt op dit gebied en wat er zoal nodig is, willen wij nu twee MOT teams samenstellen, waarvan het tweede team twee weken na terugkomst van het eerste team ter plaatse hoopt te zijn om een vervolg te kunnen geven aan wat er al gebeurd is en goede zorg te kunnen geven nadat bijvoorbeeld labonderzoeken binnen zijn.

Ons plan is D.V. om op zaterdag 24 februari 2018 te vertrekken, dan start het werk ter plaatse op maandag de 26e februari en zal een week duren tot en met zaterdag 3 maart. Op zondag of maandag kunt u dan terugvliegen naar huis.

Het tweede team zou dan zaterdag 10 maart kunnen vertrekken en zondag 18 of maandag 19 maart terugvliegen.

Wij denken aan een klein team van ongeveer 5 á 6 mensen per keer, afhankelijk van de ruimten die voor ons ter beschikking zijn, qua slaapplaats etc.

  • Als wij de data voor de outreaches eenmaal definitief hebben vastgesteld, dan kunnen wij contact opnemen met Sahar om te vragen wat zij nodig heeft aan materialen en dergelijke en ook wat zij kunnen verwachten aan hulpvragen. Sahar is heel flexibel en is bereid voor veel te zorgen.
  • Sahar mailt ons de door hen gebruikte papieren (registratie, anamnese enz.), die kunnen wij beoordelen en aanpassen, zodat we daarmee kunnen werken.

 

De planning van de week is zaterdags vertrekken, zondag kennismaken en verkennen, maandag t/m zaterdag werken, zondag debriefen en vertrekken of de maandag daaropvolgend.

Samenstelling van de teams.

Ook dit doen wij in nauw overleg met onze contactpersonen ter plaatse. Sahar heeft nu al 1 dag per maand een gynaecologe(uit Griekenland); er zijn heel veel gynaecologische problemen, dus Sahar ziet heel graag een gynaecologe komen. Daarnaast is een kinderarts/kinderverpleegkundige van groot belang, een huisarts en zo mogelijk een tandarts. Ook een fysiotherapeut is meer dan welkom. Wat betreft de samenstelling van het team: wat wij aanreiken, gebruiken zij!

  • Zo is er bijv. een andere stichting die tandartsspullen heeft; als we een tandarts kunnen toevoegen aan het team, dan leent zij die spullen voor de dagen waarop die nodig zijn. Sahar selecteert de patiënten en maakt de afspraken met hen.

 

Ons doel.

Het doel van onze MOT strekt verder dan alleen medische zorg verlenen: wij willen ook relaties opbouwen met de patiënten. Het idee is om kleine groepen te vormen en de mensen als groep uit te nodigen per tijdsblok. We hebben dan een groep waarmee we een ruime tijd kunnen praten terwijl ze wachten en zij kunnen zo onderling elkaar ook ontmoeten.

Twee aandachtsvelden

Het werk ter plaatse zal verdeeld worden over een aantal dagen medische zorg voor vluchtelingen uit Afghanistan en Iran (Farsi-sprekenden) en vluchtelingen uit Syrië en Irak (Arabisch sprekenden). Aangezien deze groepen elkaar niet zo liggen, is gekozen om hen ter plaatse apart te benaderen en medische zorg te verlenen. Voor deze Arabisch sprekende vluchtelingen is er ook een contactpersoon, Rajai.

Trouwens, alle ruimtes en gemeenten waar nu contact mee is en waar we ruimte kunnen gebruiken zijn in het centrum van Athene!

Financiën

Wat betreft de financiën, begroot op € 500 per dag, per arts (op basis van vorige ervaringen met medical outreaches; voor medicijnen, laboratoriumkosten etc). We gaan er van uit dat elke deelnemer bereid is om eigen sponsoring te regelen. De €500 is exclusief de vliegtickets. Als voorbereidingsteam zullen we ook enkele initiatieven ontplooien om hierin ons steentje bij te dragen.

Een lid van ons voorbereidingsteam, Delize McConnell wil helpen met het maken van een opzetje daarvoor.

Voorstel is dat 1 persoon de vluchtmogelijkheden uitzoekt en dan iedereen adviseert te boeken. Dick Schippers oriënteert zich op vluchten naar Athene.

Definitieve opgave

U kunt zich voor een van de geplande Outreaches opgeven door het deelnameformulier in te vullen op onze website www.hcfnederland.nl

U krijgt dan de verdere informatie. Voor de deelnemers is er een informatieavond gepland op donderdag 25 januari 2018, aanvang 19.30 uur in een van de lokalen van Christelijke Hogeschool te Ede.

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerde om een welbewuste keuze over uw deelname te kunnen maken.

Met een hartelijke groet,namens het MOT voorbereidingsteam

Ds. Sjaak Maliepaard