Hulpverlening rondom het levenseinde

Wat doe je als verpleegkundige of als specialist wanneer een patiënt gaat sterven? Wat kun je nog doen voor de patiënt, voor de nabestaanden? Wat kun je als christen in dit proces betekenen? Een cursus met praktische handreikingen vanuit een bijbels perspectief.