Activiteitenverslag 2018

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2018

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Wildzoom 143

                                    3772 SP Barneveld

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

Bestuursleden

Dhr. J. Maliepaard     : Voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2018 vier keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal) waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari vond de Europese gebedsweek plaats in Noorwegen.

De derde zondag van oktober, 21 oktober 2018, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Wij zijn in 2018 drie keer met een Medical Outreach Team (MOT) naar Athene, Griekenland geweest. De eerste keer van 23 februari tot 4 maart, de tweede keer 20 tot 25 oktober en derde keer van 17 tot 22 november. Wij hebben na de eerste orienterende reis in februari besloten de verdere reizen in samenwerking met Sahar Lankhaar te organiseren, van de organisatie ‘One Heart’.

Op 28 februari hebben wij een gebedsbijeenkomst gehouden voor de Medical Outreach.

Ook dit jaar hebben wij weer aandacht besteed aan het Omerproject, van Pasen naar Pinkseteren, van 1 april tot 19 mei.

HCF Nederland bestaat 50 jaar en dit jubileum hebben wij gevierd op 15 november 2018 met een bijeenkomst in Voorthuizen.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.