Activiteitenverslag 2016

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2016

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Wildzoom 143

                                    3772 SP Barneveld

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

Bestuursleden

Dhr. J. Maliepaard     : Voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

 

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2016 vier keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal), waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari hebben een aantal leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek HCF, Strasbourg, Frankrijk.

Wij hebben 2 workshops over de Saline Process training gegeven op het Studentencongres van CMF-Nederland op 30 januari 2016. Saline Process: een cursus waarmee wij onze doelgroep toerusten op welke manier zij christen kunnen zijn in hun werkomgeving.

Wij hebben deelgenomen aan het ICH visie seminar op 23 januari 2016. Als vervolg op de ontmoetingsochtend over het onderwijsprogramma ‘Community Health Evangelism’.

HCF Nederland heeft een gebedsavond georganiseerd in de week van het gebed (17-24 januari).

De derde zondag van oktober, 16 oktober 2016, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

We hebben in 2016 een boekje uitgegeven in een speciale editie van de Signaal met als thema: ‘Een gezond geestelijk leven met de schijf van zeven.’

Wij hebben een Medical Outreach Team (MOT) opgestart. Met als doen om medical outreaches vanuit Nederland te organiseren. In eerste instantie gaan wij ons oriënteren op Tanzania en Jordanië.

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.