Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag/ Bestuursverslag 2013

 

Stichting Healthcare Christian Fellowship Nederland

Vestigingsplaats         : Veldstraat 7 B, 3881 JW Putten

Telefoon                     : 0342-471314

Email                           : kantoor@hcfnederland.nl

Website                      : www.hcfnederland.nl

 

Bestuursleden

Dhr. G.J. Keilman       : Voorzitter

Dhr. J. Maliepaard     : Vice-voorzitter

Mevr. T. Bouwman    : Secretaris

Mevr. E.J. McConnell : Penningmeester en communicatie

 

 

Missie – HCF Nederland streeft er naar christenen in de zorg te inspireren en toe te rusten om Christus realiteit te laten worden in hun dagelijks werk.

 

HCF is betrokken bij bediening op de werkplaats, gebedskringen, seminaars, conferenties, discipelschap-training en de ontwikkeling van gezondheidszorg gebouwd op Bijbelse gronden. HCF gelooft sterk in de samenwerking van gezondheidszorgwerkers en heeft een nauwe band met kerkleiders en gelijksoortige christelijke gezondheidszorgorganisaties.

HCF Nederland maakt onderdeel uit van HCF Internationaal. Samen met HCF Internationaal werken wij aan wereldwijde contacten van mensen met een passie voor Jezus Christus en Zijn liefde voor de zieken en stervenden.

Wij hebben in 2013 twee keer onze nieuwsbrief uitgegeven (Signaal), waarin wij onze lezers toerusten, informeren en inspireren in het licht van onze doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

In de eerste week van januari hebben een aantal (bestuurs)leden deelgenomen aan de Europese gebedsweek van HCF in Dublin, Ierland.

Wij hebben een voorjaarsactiviteit georganiseerd op 16 maart 2013 in Putten, met als thema: ‘Ruchama’, ontferming. Onze sprekers, ds. Sjaak Maliepaard, Theodora Bouwman en Delize McConnell hebben gesproken over het thema ontferming: bijbels belicht, praktijk gericht en creatief in-zicht.

De derde zondag van oktober, 20 oktober 2013, hebben wij weer Healthcare Sunday, zondag voor de gezondheidszorg georganiseerd. Wij willen één maal per jaar extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun lijden te verlichten.

Op 26 februari en 23 maart hebben wij samen met CMF een International Saline training georganiseerd in respectievelijk Putten en Amsterdam. Wij hebben op het ROC in Groningen een International Saline training georganiseerd voor studenten op 31 mei. International Saline: een cursus waarmee wij onze doelgroep toerusten op welke manier zij christen kunnen zijn in hun werkomgeving.

Dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan het congres ‘Geloof in zorg’ op 4 oktober in Doorn. Wij hebben onder onze leden een enquete verstuurd in 2012: over de aan-en afwezigheid van (‘leadership’) kwaliteiten onder christen professionals in zorg. De uitslag van dit onderzoek werd op het congres ‘Geloof in zorg’ in 2013 gepresenteerd door René van Leeuwen en Bart Cusveller.

 

Fondsen worden beheerd zoals altijd:

  • Penningmeester stelt begroting op en het bestuur keurt het goed na overleg
  • Penningmeester betaalt rekeningen en geeft verslag
  • Accountant geeft financieel jaarverslag
  • Bestuur bewaakt de uitgaven aan de hand van verslagen en zorgt dat de fondsen gebruikt worden in overeenstemming met het beleidsplan
  • Van bovengenoemde wordt verslag vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.