Support

Betrokkenheid

Het werk van HCF Nederland wordt gedragen door een achterhoede. De organisatie ontvangt geen subsidies en de aangeboden producten en diensten verdienen zichzelf niet terug. Op deze pagina leest u op welke wijze u betrokken kunt zijn bij het werk van HCF Nederland.

De basis van ons werk is het gebed. Zonder gebed zal er geen zegen rusten op het werk en zullen werkers in de gezondheidszorg en pastoraal werkers in de kerkelijke gemeenten niet de kans krijgen om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Bidt u voor deze mensen die staan in de frontlinie.

 

Ondersteunen

Bent u geïnteresseerd in het werk van HCF Nederland en wilt u graag 4x per jaar ons contactblad SIGNAAL ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar kantoor@hcfnederland.nl of bel 0342-471314. U kunt dan aangeven of u de Signaal per email of per post wilt ontvangen.

Wanneer u besluit om het werk van HCF Nederland financieel te ondersteunen, laat het ons telefonisch of via de mail weten. U ontvangt dan informatie over manieren waarop u HCF kunt ondersteunen. U kunt ook ons machtigingsformulier gebruiken.

IBAN Rabobank: NL42 RABO 0366380036

 

Betrokken bij HCF

HCF Nederland ondersteunt een aantal zendelingen die betrokken zijn bij HCF. Wegens veiligheidsoverwegingen noemen wij hen niet bij name. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u ons benaderen via de mail of telefoon, zie hierboven.